Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

oktobris 27, 2022
SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ik mēnesi jāiesniedz dzīvokļos esošo individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. To var izdarīt trīs dienas – katra mēneša pēdējās divās dienās un nākamā mēneša pirmajā dienā. Kas ir ūdens patēriņa korekcija? Ūdens patēriņa korekcija ir starpība starp dzīvojamās mājas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas...

Arhīvi