Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

septembris 13, 2022
SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Māju lietās” ievietoti dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par šī gada pirmo pusgadu. Pārskatos dzīvokļu īpašnieki var redzēt savas dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikumu, dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda līdzekļus un veiktās iemaksas obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros plānotajiem remontdarbiem. Finanšu pārskatus un citus...

Arhīvi