Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

aprīlis 29, 2022
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus par aprīli var nodot: 1. Elektroniski – 29., 30. aprīlī un 1. maijā: SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lvmobilajā lietotnē “WebNAMS App” (“Android” un “iOS” platformām) (reģistrētiem klientu portāla lietotājiem)rakstot e‑pastu uz skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv 2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē, kas paredzēta rādījumu nodošanai – 29., 30. aprīlī un 1. maijā. 3. Rādījumiem paredzētā...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka bērnu rotaļu laukums Mālkalnes prospektā 5/7, Ogrē, ir slēgts un ir aizliegts izmantot tajā esošās iekārtas, pamatojoties uz sertificēta inspektora apsekošanas rezultātiem. Apsekošanā konstatēts, ka laukumā esošās iekārtas ir kritiskā vizuālā un tehniskā stāvoklī, nav ekspluatācijas un drošības standartu EN1176 un EN1177 prasībām atbilstošas un var radīt apdraudējumu bērnu veselībai...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 29. aprīlī iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. jūnijā. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām. Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2022. gada 29. aprīlī...

Arhīvi