Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

jūnijs 29, 2021
Valsts policija sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli uzsākusi informatīvu kampaņu, aicinot ikvienu atcerēties svarīgākos drošības pasākumus sava mājokļa pasargāšanai. Kampaņas mērķis ir mazināt iedzīvotāju neuzmanību un veicināt drošu paradumu veidošanos, un tās ietvaros SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu pasta kastītēs tuvākajā laikā tiks ievietoti informatīvi bukleti un kāpņu telpās tiks...
SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ik mēnesi jāiesniedz dzīvokļos esošo individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. To var izdarīt trīs dienas – katra mēneša pēdējās divās dienās un nākamā mēneša pirmajā dienā. Kas ir ūdens patēriņa korekcija? Ūdens patēriņa korekcija ir starpība starp dzīvojamās mājas kopējā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumu un rādījumiem, kas...

Arhīvi