Avārijas dienests 24 stundas ! 650 22261
gerbonis
silti
baseins
SUNU KONTS
ūdens skaitittaji
Kapi
Dispečerizācija

Ja vēlies apskatīt Ogres novada p/a „Ogres namsaimnieks” siltummezglu dispečerizācijas sistēmas mājas lapu, spiediet šeit, lai ienāktu sistēmā lietojiet pieejas
username: demo
password: demo

Māju vecākie
Māju vecākie

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) informē par normatīvajos aktos ietvertajiem nosacījumiem, kādi nepieciešami, lai citas personas varētu pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību, kā arī par atlīdzības samaksas principiem dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām jeb kā ierasts dēvēt – “mājas vecākajiem”.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmo daļu, dzīvokļu īpašnieku kopība var pilnvarot citu personu izlemt kopības kompetencē esošu jautājumu, izņemot šā panta otrajā daļā minētos jautājumus. Tātad, pilnvarotās personas ievēlēšana un pilnvarojuma apjoms ir tikai dzīvokļu īpašnieku kompetencē esošs jautājums un būt vai nebūt konkrētai mājai pilnvarotajai personai (mājas vecākajam) – to lemj tikai dzīvokļu īpašnieku kopība. Normatīvie akti šādu pilnvaroto personu ievēlēšanu pieļauj, taču neuzliek par pienākumu tādu ievēlēt. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta septīto daļu, lai pieņemtu lēmumu par pilnvarojuma došanu (ievēlētu pilnvaroto personu) un atsaukšanu, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Pārvaldnieks ir konstatējis, ka atsevišķām tā pārvaldībā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām par pilnvarotās personas ievēlēšanu “par” ir nobalsojuši dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv mazāk kā divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem, kas ir pretēji Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajam. Lai nodrošinātu sadarbības nepārtrauktību ar dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām, Pārvaldnieks nosaka pārejas periodu līdz 2019.gada 31.martam, kura laikā Pārvaldnieks sadarbosies ar tām pilnvarotajām personām, kuras par tādām ievēlētas ar dzīvokļu īpašnieku, kuri pārstāv mazāk kā divas trešdaļas no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem, lēmumu. Ja līdz šim termiņam dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nebūs pieņēmusi lēmumu par pilnvarotās personas ievēlēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pilnvarojums nebūs saistošs Pārvaldniekam no 2019.gada 01.aprīļa.

Vēršam uzmanību, ka atlīdzības noteikšana pilnvarotajai personai ir tikai dzīvokļu īpašnieku kompetencē esošs jautājums. Normatīvie akti neuzliek par pienākumu ievēlētajai pilnvarotajai personai maksāt atlīdzību. Atlīdzību maksā tikai tie dzīvokļu īpašnieki, kuri to labprātīgi vēlas.

Ņemot vērā, ka atlīdzības iekasēšana un izmaksāšana nav pārvaldīšanas darbība, un tās samaksa ir labprātīga, Pārvaldnieks turpmāk neveiks starpniecību atlīdzības izmaksā pilnvarotajām personām, kā arī apsaimniekošanas rēķinos par pakalpojumiem, kas saņemti pēc 2019.gada 01.aprīļa, neiekļaus šādu apmaksas pozīciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Pārvaldnieks informē, ka ar 2019.gada 01.aprīli spēku zaudē ar 2016.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.70 apstiprinātais Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums “Par māju vecākajiem” un jauns nolikums izstrādāts netiks. Vienlaicīgi tiks pārtraukti arī sadarbības līgumi, kas noslēgti starp Pārvaldnieku un pilnvarotajām personām, taču tas neietekmēs dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarojumu. Tām pilnvarotajām personām, kuras ievēlētas ar vismaz divām trešdaļām dzīvokļu īpašnieku balsu no visiem dzīvokļu īpašumiem, pēc 2019.gada 01.aprīļa tiks ņemts vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai aptaujas protokolā ietvertais pilnvarojums.

Ar tām pilnvarotajām personām, kuras ir ievēlētas pēc 2019.gada 01.janvāra, Pārvaldnieks sadarbības līgumus neslēgs, bet tiks ņemts vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai aptaujas protokolā ietvertais pilnvarojums.

 

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Pārvaldnieka Klientu centrā (30.kabinets) Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, vai rakstīt uz e-pastu info@ogresnamsaimnieks.lv.

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”

Spied te, lai nokļūtu lapas augšā
Laika ziņas

Vārda dienu svin:

Izidors, Kazimirs
Svētdiena, 24. marts
E-Ogresnamsaimnieks
Aptauja

Kurā no medijiem Jūs pārsvarā lasāt "Ogres namsaimnieks" ziņas?

www.ogresnamsaimnieks.lvOgres namsaimnieks Facebook lapāOnamsaimnieks twitter kontācitur
Apskatīt visus rezultātus
Kontaktinformācija

Kases darba laiks

Darba laiki:

 • P.
  8:00-17:30
 • O.
  8:00-16:30
 • T.
  8:00-16:30
 • C.
  8:00-16:30
 • P.
  8:00-15:30

Pārtraukums

11:30-13:00

Administratīvais departaments

Adrese:

Mālkalnes prospekts 3, Ogre

Darba laiki:

 • P.
  8.00- 18.00
 • O.
  8.00- 17.00
 • T.
  8.00- 17.00
 • C.
  8.00- 17.00
 • P.
  8.00- 16.00

Pārtraukums

12:00 - 13:00Apskatīt visus kontaktus